tłocznia prasy hydrauliczne hydrapres.png

Zarząd Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim niniejszym informuje, że
w 2019 roku przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku w dniu 14 lutego 2019 roku,
  2. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku w dniu 15 maja 2019 roku,
  3. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku w dniu 14 sierpnia 2019 roku,
  4. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku w dniu 14 listopada 2019 roku.
  5. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok w dniu 31 maja 2019 roku,


Dla inwestorów