Rada Nadzorcza

Krzysztof Jędrzejewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radosław Chrobok - Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Pietyszuk  - Członek Rady Nadzorczej

Marek Kaczyński– Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Redosz - Członek Rady NadzorczejZarząd

Mateusz Jędrzejewski  – Prezes Zarządu 

Anna Zwierzchowska - Wiceprezes Zarządu